Leonid Chechurin mở khóa học online về sáng tạo và TRIZ cơ bản

Khóa học online 2 tuần miễn phí về TRIZ của Leonid Chechurin, bắt đầu ngày thứ hai 14/1/2019: https://triz.thinkific.com/courses/ssc (cập nhật 6/5/2019: đường dẫn khóa học này được đổi thành https://triz.thinkific.com/courses/sac) CS30A7381SS Systematic Creativity and TRIZ basics Online Online 14.01.2019-28.01.2019 | taught by Systems Engineering Lab LUT Enroll for free  Course description Theory of Inventive Problem Solving (TRIZ) toolkit for invention and systematic creativity. How to invent...

Sách, tư liệu về TRIZ

Tiếng Việt: ​Bộ sách của Phan Dũng có tên “Sáng tạo và đổi mới”, kết tinh từ quá trình học TRIZ từ Genrikh Altshuller rồi phổ biến ở Việt Nam qua các khóa dạy ở trung tâm TSK, ĐH Khoa học tự nhiên TPHCM: Giới thiệu: Phương pháp luận sáng tạo và đổi mới http://nxbdhqghcm.edu.vn/productview.aspx?cat=1&typ=40&id=532 Thế giới bên trong con người sáng tạo http://nxbdhqghcm.edu.vn/productview.aspx?cat=1&typ=40&id=533 Tư duy lôgích, biện...

TRIZ chỉ vượt trội khi gặp các vấn đề phức tạp

Trong tài liệu Pavel Livotov, "TRIZ and Innovation Management", INNOVATOR, August 2008, có đề cập là khi vấn đề càng khó thì TRIZ càng hữu dụng, vì hệ thống phương pháp của TRIZ phù hợp với đặc điểm đó (chắc do sự phân tích toàn diện theo kiểu thuật toán từng bước): 2. A positive attitude towards complexity Instead of simplifying complex combinations and interactions when analysing a...

TRIZ power tools (opensourcetriz.com)

Larry Ball triển khai triết lý của ông ấy trong quyển "Hierarchical TRIZ algorithm" vào trang web opensourcetriz.com, tinh thần là chia các loại vấn đề cần giải quyết thành từng đống nhỏ, rồi rà lại xem trong mỗi đống có những công cụ gì (có những công cụ khác, nhưng phần lớn là từ TRIZ). Quan điểm là khi chia nhỏ để tránh trùng lắp, thì có...

Thầy Phan Dũng nói về khoa học sáng tạo – Người đương thời VTV

Chương trình Người đương thời mời PGS. Phan Dũng từ năm 2007, có bản lưu trên YouTube: https://youtu.be/4fcZloJIaJs Về mặt nguyên lý, thầy Phan Dũng có nhắc đến các vấn đề này: - Mức sáng tạo càng cao thì thời gian thấy được thành quả càng lâu. Tức là sáng tạo ra những thứ dễ hơn thì nhanh thu được kết quả hơn (như: lợi nhuận). - Môi...

Bộ bài sáng tạo

Đây là thiết kế bộ bài Tây gồm 52 lá bình thường + 2 lá Joker, chứa hình ảnh minh họa các phương pháp sáng tạo. Nhóm thiết kế bộ bài đã làm như sau: – lọc từ nhiều nguồn để chọn một số phương pháp sáng tạo thông dụng – tìm ý tưởng sẽ dùng hình ảnh như thế nào để minh họa các phương pháp –...

Back to Top