Dịch sách Thoughtivity for Kids, phần giới thiệu tác giả và sách

Hoạt động Tư duy cho Trẻ em Phát triển sự sáng tạo, trí tưởng tượng, khả năng giải quyết vấn đề và năng lực ngôn ngữ cho trẻ ở độ tuổi 3 - 8 thông qua TRIZ và các phương pháp đổi mới khác. Sách tham khảo dành cho giáo viên mẫu giáo và sinh viên ngành sư phạm [--] Phiên bản tiền xuất bản Tác giả: Tiến...

Các bước dạy TRIZ cho mọi người (Nikolai Khomenko)

Nikolai Khomenko và Alexander Sokol (sinh năm 1977) có viết bài này, về mô hình dạy công cụ tư duy mạnh OTSM-TRIZ: http://www.trizminsk.org/eng/Teaching_TRIZ.pdf Trong bài báo đó, họ dùng chính công cụ của TRIZ để giải quyết vấn đề làm sao để dạy TRIZ cho mọi người (kể cả người không học về kỹ thuật). Kết quả là họ đưa ra các cấp độ kỹ năng (tiếp thu)...

TRIZ in the world

(Đọc thêm bài: TRIZ history) Lịch sử phát triển TRIZ ra phương Tây từ năm 1991 đến 2016 và tình hình của ngành này được Valeri Souchkov tóm tắt trong bài: http://www.xtriz.com/publications/ValeriSouchkov-TRIZ-in-the-World.htm Ở đây tôi ghi chú lại một số thông tin và bài học từ bài viết của Souchkov. Quá trình phổ biến TRIZ ra khỏi Liên Xô: + Khi Liên Xô tan rã và tình hình kinh...

Classical TRIZ – 3 main theories

Nikolai Khomenko có một bài tóm tắt viết năm 2008 về diễn tiến của hệ lý thuyết TRIZ cổ điển (classical TRIZ), chủ yếu do Genrikh Altshuller phát động: Fundamentals of Classical TRIZ. Theo đó, có thể hình dung lịch sử của lý thuyết TRIZ cổ điển là đi theo định hướng suy nghĩ của Genrikh Altshuller: + Đầu tiên ông ấy quan tâm đến cách làm thế...

Genrikh Saulovich Altshuller và TRIZ

Altshuller là cha đẻ của TRIZ, ông phải là một người cực kỳ đặc biệt để tạo ra một ngành khoa học mới và có khả năng ảnh hưởng lâu dài đến nhân loại. Bài này tạm tập hợp những tài liệu để tìm hiểu về G.S. Altshuller. Bài tiếng Việt của thầy Phan Dũng, viết về người thầy của mình, nhiều thông tin: http://cstc.vn/index.php/vi/ve-thay-genrikh-saulovich-altshuller.html Bản tiếng Anh...

Back to Top