Thuật ngữ của TRIZ

Ở trang web của G.S. ALTSHULLER Foundation có bảng dịch thuật ngữ của TRIZ sang một số ngôn ngữ khác, bản tiếng Việt do Phan Dũng dịch: № Русский English Вьетнамский (Vietnamese) 1. Алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ) Algorithm of Inventive Problem Solving (ARIZ) Algôrit giải các bài toán sáng chế (ARIZ) 2. Анализ вепольный (вепанализ) Substance-Field (Su-Field) analysis Phân tích Vepol (Phân tích chất-trường) 3. Анти-система Anti-system Phản...

Phẩm chất của người truyền bá TRIZ

TRIZ là một môn khoa học rất khó, bởi nó vừa dựa trên kiến thức đa ngành, vừa cần phải rèn luyện thực hành nhiều. Truyền bá TRIZ trong điều kiện Việt Nam càng khó (do trình độ phát triển kinh tế - kỹ thuật, do thói quen học hành hời hợt và không tò mò đào sâu đến nơi đến chốn). Do vậy, muốn có đủ nghị...

Ba cách tiếp cận để cải tiến cách suy nghĩ

Trong bài "Một loại máy tính đang bị phí phạm" của Phan Dũng trên tạp chí "Thế Giới Mới" số 37, ra tháng 9/1992, có phân nhóm ba cách tiếp cận về tư duy sáng tạo: Nói một cách gần đúng, hiện nay có ba cách tiếp cận giải quyết vấn đề cải tiến cách suy nghĩ: - Cách thứ nhất nghiêng về khía cạnh tâm lý, nhằm phát...

Khóa học mở online Creative Problem Solving ở Coursera

Khóa học online Creative Problem Solving của giáo sư Brad Hokanson và Jody Nyboer (Đại học Minnesota, Mỹ) được mở ngày hôm nay 23/1/2019, cho học miễn phí trên Coursera. Khóa học này từng diễn ra ở Coursera vào tháng 5-6/2018, chắc có nhiều người Việt tích cực học và đóng góp, nên trong đợt mở lại này đã có phụ đề tiếng Việt cho video bài giảng. English...

Con đường phổ biến môn khoa học TRIZ trong một nước

Trong bộ sách về Phương pháp luận sáng tạo và đổi mới, PGS. Phan Dũng nêu các phương pháp: Phổ biến kiến thức một bộ môn khoa học nào đó thường được thể hiện dưới các hình thức: Đăng trên báo chí các bài viết dễ hiểu về môn khoa học đó để nhiều người đọc, từ đó họ sẽ tìm hiểu thêm, sâu hơn. Tổ chức các...

Back to Top