Cuối năm 2017, chúng tôi lập nhóm Olymparents để dịch tài liệu giáo dục khoa học, với mục đích dịch tài liệu cho thế hệ con mình tiếp cận sớm với khoa học. Năm nay là năm thứ tư nhóm Olymparents được Viện Goethe thuê dịch phụ đề các phim dùng cho Liên hoan phim khoa học mà họ tổ chức hàng năm. Năm nay công tác chuẩn bị của Viện Goethe cũng đã xong, xin mời mọi người tham gia liên hoan phim sắp diễn ra, các phụ đề nếu có sai sót gì thì là lỗi của nhóm Olymparents. ?
Chương trình hướng đến những trẻ em đang học phổ thông, chỉ cần đăng ký là được tham gia xem phim online cùng các hoạt động workshop trực tuyến. (buổi đầu tiên bắt đầu từ thứ sáu tuần này 22/10/2021). Thông tin sơ lược:
– Xem 43 bộ phim Khoa học hoàn toàn miễn phí: https://www.goethe.de/ins/vn/vi/kul/fim/sff/sfo.html
– Đăng ký tham gia cuộc thi Sáng tạo Stem hàng tháng. Cuộc thi nhằm thúc đẩy tinh thần sáng tạo dựa trên các gói phim đã được cung cấp. Quý nhà trường và thầy cô có thể tìm hiểu kĩ hơn về cuộc thi tại đây: https://www.goethe.de/ins/vn/vi/kul/fim/sff/fif.html.
– Tham gia các buổi chiếu phim cộng đồng hàng tuần (https://forms.gle/9koVKA7mPyRHtjmH7) được dẫn dắt bởi các thầy cô STEM với sự tham gia của các khách mời/chuyên gia trong từng lĩnh vực, trên nền tảng trực tuyến vào 20h tối thứ 6 hàng tuần với các chủ đề khác nhau. Lịch chiếu có tại đây: https://www.goethe.de/ins/vn/vi/kul/fim/sff/wsk.html.

Tham gia Liên hoan phim khoa học của Viện Goethe
%d bloggers like this: