Thế giới một thoáng này (“This Fleeting World” – David Christian) – Nguyễn Xuân Xanh giới thiệu

GIỚI THIỆU SÁCH “Thế giới một thoáng này” (This Fleeting World, của David Christian) Nguyễn Xuân Xanh Tôi đã trở thành một sinh viên đầy háo hức của David Christian lần đầu tiên khi theo dõi bài giảng Đại sử