Dịch thuật với công cụ CAT

Lỗi không download được tài liệu dịch từ Google Translator Toolkit

Khoảng 1 tuần nay Google Translator Toolkit bị trục trặc, nhiều người dùng khi bấm download kết quả dịch về thì gặp lỗi “Forbidden” với địa chỉ trang web:

https://translate.google.com/toolkit/noncesigner

Cách khắc phục tạm thời: trong cửa sổ quản lý các tài liệu dịch của GTT, đánh dấu hai hay nhiều tài liệu, rồi download, thì download được file nén bao gồm các tài liệu đó.

Theo dõi thảo luận trên diễn đàn hỏi đáp của Google về lỗi này ở đây:

https://productforums.google.com/forum/#!topic/translate/ZhkjT1B14fo