Lịch sử loài người từ khai thiên lập địa đến giờ là: “Loài người sinh ra để khổ rồi chết”.

http://www.maxreading.com/sach-hay/dien-hay-tich-la/mot-bo-su-loai-nguoi-rut-ngan-thanh-mot-cau-2186.html
Có phần tương hợp với triết lý Phật giáo: đời là bể khổ, mục tiêu của đạo Phật là giải thoát con người khỏi bể khổ đó (tu đắc đạo là không đầu thai trở lại ở bất cứ cõi nào nữa). 

Lịch sử loài người rút ngắn trong một câu
Tagged on:
%d bloggers like this: