Cái gì chị cho là kinh nghiệm quý báu nhất trong kinh doanh?

Lê Hoài Anh: Không đặt ra giới hạn cho bản thân mình, không bao giờ nói chữ nhưng, không đổ lỗi cho hoàn cảnh em nhé.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1059604104149539&set=a.351675148275775.1073741826.100002998783475&type=3&theater

Lê Hoài Anh – Giới hạn duy nhất cho những triển vọng của ngày mai là những cái [ nhưng ] bạn sử dụng hôm nay
Tagged on:         
%d bloggers like this: