1200 nhà khoa học góp sức vào xây dựng từ điển bách khoa trong 15 năm mà tốn có 32 tỷ đồng, chia trung bình gần 30 triệu đồng / người.

Tính là chỉ có khoảng 100 người làm việc chính cho bộ từ điển này, thì cũng chỉ cỡ 300 triệu / 15 năm / người, mỗi người được 20 triệu / năm.

Kinh phí chi trả tiền lương cho lực lượng khoa học của nhà nước phải gánh thêm những dự án như thế này, nên khó hạch toán rõ ràng hiệu quả công việc được.

http://khosachcuaban.blogspot.com/2016/03/pdf-tu-ien-bach-khoa-viet-nam.html

Từ điển bách khoa Việt Nam là tên của bộ từ điển bách khoa do Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa in, được xuất bản lần đầu tiên năm 2005 và tái bản năm 2011, gồm bốn tập và mỗi tập dày trên dưới 1.000 trang, khổ 19×27, gồm khoảng 40 ngàn mục từ thuộc 40 ngành khoa học khác nhau. Đây là bộ từ điển bách khoa của Việt Nam đầu tiên được biên soạn với sự tổ chức và chỉ đạo của Nhà nước Việt Nam, với kinh phí 32 tỷ đồng và 1.200 nhà khoa học hàng đầu biên soạn trong 15 năm.

Từ điển có mục đích cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về đất nước, con người, lịch sử xã hội, văn hóa, khoa học, công nghệ Việt Nam xưa và nay và những tri thức văn hóa, khoa học, kỹ thuật của thế giới.

Từ điển do 1.200 nhà khoa học hàng đầu biên soạn trong 15 năm, với sự tổ chức và chỉ đạo của Nhà nước Việt Nam, với kinh phí 32 tỷ đồng.

Bộ sách được xuất bản lần đầu tiên năm 2005 và tái bản năm 2011, gồm bốn tập và mỗi tập dày trên dưới 1.000 trang, khổ 19×27, gồm khoảng 40 ngàn mục từ thuộc 40 ngành khoa học khác nhau.

Download

Trọn bộ Từ điển bách khoa Việt Nam

1. Từ điển bách khoa Việt Nam, tập 1 (A-Đ).pdf

2. Từ điển bách khoa Việt Nam, tập 2 (E-M).pdf

3. Từ điển bách khoa Việt Nam, tập 3 (N-S).pdf

4. Từ điển bách khoa Việt Nam, tập 4 (T-Z).pdf

[PDF] Từ điển bách khoa Việt Nam 2005
%d bloggers like this: