Bẵng đi khoảng 5 năm, thử xem lại tình hình phát triển của TRIZ, tôi bỗng nhận ra

TRIZ đang có đất dụng võ ở Đức:

 • Call for Chapter: TRIZ-Games and -Simulations –
  A Compendium for playful Learning and Teaching Structured Innovation
  Editors
  Prof. Dr.-Ing. Christian M. Thurnes
  Prof. for Logistics, Production and Innovation Management
  University of Applied Sciences Kaiserslautern
  Prof. Dr.-Ing. Claudia Hentschel
  Professor for Innovation, Technology and Production Management
  University of Applied Sciences HTW Berlin
  Dr.-Ing. Frank Zeihsel
  CEO, Consultant, Publisher
  Synnovating GmbH, Kaiserslautern
  More information please visit: https://www.synnovating.com/call-for-chapter-triz-games-book
  https://triz-journal.com/triz-games-and-simulations-call-for-papers/

 • TriSolver, trước kia có làm phần mềm TriSolver hỗ trợ giải quyết vấn đề theo TRIZ, sau này đổi tên thành Tris-Europe, mở 1 chi nhánh ở Thụy Sỹ, là xoay quanh 1 ông người gốc Nga (Pavel Livotov) sống ở Freiburg.
  http://www.tris-europe.com/kontakt/kontakt_3.htm


Bonus: nhưng phần mềm hỗ trợ phân tích kiểu TRIZ có vẻ khá nhất đang là cái này thì không phải người Đức làm, có bản trial cho dùng thử 30 ngày miễn phí:

http://www.southbeachinc.com/presentation.html

Tóm tắt: nó giúp vẽ diagram và có chức năng thay đổi nhanh hình dạng của các thành phần trên biểu đồ, thể hiện vai trò và sự tương tác lẫn nhau giữa các thành phần -> ai dùng quen với cách biểu diễn của họ (hình dạng, màu sắc các hình biểu diễn) thì khi xem một diagram tổng thể sẽ dễ phân tích vấn đề trong một hệ thống phức tạp.

Còn ứng dụng TRIZ trong phần mềm mà phổ biến trên mạng vẫn chủ yếu xoay quanh 40 nguyên tắc sáng tạo (40 principles), bảng ma trận sử dụng 40 nguyên tắc.

 

Day at the Museum – A resource for teaching and learning TRIZ
Tagged on:         
%d bloggers like this: