Trang bị của một đại đoàn pháo binh hồi 1954 không bằng một phóng viên săn ảnh bây giờ.

Cỗ máy thời gian của chú mèo máy Doraemon thật vĩ đại. Can thiệp quá khứ, viết lại lịch sử, mở mang trí tưởng tượng. 

Nhớ lại thời kỳ lửa đạn đầy khó khăn, gian khổ, nhưng cũng rất huy hoàng ấy, ông Trường nói: “Thú thực lúc bấy giờ, chúng tôi chưa có nhiều kinh nghiệm về việc bố trí trận địa pháo. Mặc dù quân ta ở trên các sườn dốc, bằng mắt thường cũng có thể nhìn rõ xuống lòng chảo, nhưng đối với pháo cỡ lớn thì điều này không hẳn đã là lợi thế. Lúc đó, khí tài của ta còn rất đơn sơ, ngoài những chiếc ống nhòm, la bàn và những tấm bản đồ tỷ lệ quá nhỏ thì không có gì đáng kể. Trong khi đó, việc đo đạc tính toán trong pháo binh lại có ý nghĩa rất quan trọng”.

http://m.kinhtedothi.vn/vinh-biet-nguoi-dai-doan-truong-cuoi-cung-cua-chien-dich-dien-bien-phu-285602.html

Vĩnh biệt người đại đoàn trưởng cuối cùng của chiến dịch Điện Biên Phủ
Tagged on:             
%d bloggers like this: