Rót về Nam phương, trời Nam mù mịt có người quá chén như điên như cuồng 

Nào ai tỉnh, nào ai say 

Lòng ta ta biết, chí ta ta hay 

Nam nhi sự nghiệp ư hồ thỉ 

Hà tất cùng sầu đối cỏ cây

(Tôn Nữ Lệ Ba là con gái của Nguyễn Bá Trác: http://poem.tkaraoke.com/17136/Ho_Truong.html)

Nghe ngâm thơ: http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ho-truong-nguyen-ba-trac-ton-nu-le-ba-ngam-tho.lWNDJ32EGy.html

Hồ trường (Nguyễn Bá Trác) – Tôn Nữ Lệ Ba (Ngâm Thơ)
Tagged on:     
%d bloggers like this: