Những người như GS Tương Lai cả đời đã làm việc hết mình trong công việc, còn những năm cuối đời cũng dành cho việc duy trì những ngọn lửa đổi mới xã hội, thật đáng kính phục! 

‘Những người ấy cũng đã bị nhà nước… này bắt giam như đang giam cầm Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh – mẹ Nấm… và bao nhiêu người khác nữa. Chúng tôi nói rằng họ đang ở tù thay cho chúng tôi, vì chúng tôi cũng đang đấu tranh cho mục tiêu của họ đang đeo đuổi,

‘Tưởng niệm Lưu Hiểu Ba cũng là để làm nóng lên ý trí quật cường bất khuất của người trí thức Việt Nam, của người đấu tranh cho nhân quyền, cho khát vọng dân chủ và tự do,” nguyên thành viên tổ tư vấn chính phủ VN thời các thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải, nói với Quốc Phương của BBC.

http://www.bbc.com/vietnamese/media-40623548

GS. Tương Lai: Vì sao chúng tôi tưởng niệm Lưu Hiểu Ba? – BBC Tiếng Việt
Tagged on:         
%d bloggers like this: