Đúng như William A. Ward đã nói: “Người thầy trung bình chỉ biết nói, người thầy giỏi biết giải thích, người thầy xuất chúng biết minh hoạ, người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng”.

http://m.vietnamnet.vn/vn/giao-duc/nguoi-thay/vinh-biet-thay-phan-duc-chinh-nha-toan-hoc-vo-han-chieu-395637.html

Vĩnh biệt thầy Phan Đức Chính, nhà toán học “vô hạn chiều”
Tagged on:     
%d bloggers like this: