Một số báo cáo của các nước phát triển về kinh nghiệm dạy và tạo hứng thú khoa học cho trẻ em, tài liệu đáng để dịch ra tiếng Việt:
 
Ươm mầm STEM – Teaching guide: (28 trang có hình minh họa)
http://www.bostonchildrensmuseum.org/sites/default/files/pdfs/STEMGuide.pdf
Viết hướng dẫn cho giáo viên dạy trẻ từ 3 đến 5 tuổi, phong cách trình bày rất thu hút, kiểu Mỹ.
 
Helping Your Child Learn Science
with activities for children in preschool through grade 5: (39 trang)
https://www2.ed.gov/parents/academic/help/science/science.pdf
Cái này dành cho cha mẹ, hướng đến trẻ ở độ tuổi mầm non và nhi đồng. Hướng dẫn của Bộ giáo dục Mỹ, cũng khá thực tế, kiểu cầm tay chỉ việc.
 
SCIENCE EDUCATION for Responsible Citizenship: (88 trang)
http://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_science_education/KI-NA-26-893-EN-N.pdf
Báo cáo của châu Âu, tài liệu này dạng bao quát, phù hợp với người quản lý hơn. Trong này có mấy trang 42-69 tóm tắt những điểm đặc biệt nhất của nhiều dự án nghiên cứu lớn về giáo dục cho trẻ em. Đọc để biết tên các dự án ấy cũng đã có ích.
 
Current Challenges in Basic Science Education: (95 trang)
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001914/191425e.pdf
Báo cáo do một nhóm chuyên gia được Unesco giao đánh giá tình hình dạy các môn khoa học cơ bản (tự nhiên). Tài liệu này cũng hướng đến những người làm quản lý.
 
*** Some Reflections on Designing Construction Kits for Kids: (6 trang)
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.162.2768&rep=rep1&type=pdf
Đây là dạng bài báo khoa học, nhưng chắc rất hữu ích cho những người sáng chế các công cụ dạy học cho trẻ em (ở lĩnh vực dạy khoa học, tìm tòi, chế tạo).
 
** Một dự án của châu Âu về giáo dục khoa học cho trẻ em (2006-2009), họ để lại nhiều báo cáo thú vị:
http://www.cienciaviva.pt/projectos/pollen/
ví dụ như quyển sách nhiều hình ảnh minh họa này, về chủ đề “làm khoa học trong nhà bếp”:
The fun-flavored way to learn science – Experiments for family to do together
http://www.cienciaviva.pt/flipbooks/livro_pollen_en/#p=1
Tài liệu về việc dạy khoa học (STEM) cho trẻ em
Tagged on:     
%d bloggers like this: