VAG là tên công ty quản lý hệ thống giao thông công cộng ở thành phố Freiburg.

Kinderfahrplan tạm dịch là kế hoạch đi (bus, tram, tàu) cho trẻ em. Trang web kinderfahrplan.de của VAG có mục đích cung cấp thông tin về các nơi có chỗ chơi cho trẻ em ở Freiburg: công viên, thể thao, nghệ thuật, dã ngoại, cả chỗ để dẫn thú cưng đi chơi 🙂 .

Freiburg VAG Kinderfahrplan
Tagged on:                         
%d bloggers like this: