Zing có mục giới thiệu về các tác giả, dịch giả.

Vũ Danh Tuấn: ‘Dịch giả của động vật’ ưa xê dịch

Với 19 cuốn sách dịch đã xuất bản về động vật, Vũ Danh Tuấn được nhiều người yêu mến gọi là “Dịch giả của động vật”. Nhưng anh tự nhận xét, từ “ưa xê dịch” mới hợp với mình hơn.

Nguồn: https://news.zing.vn/vu-danh-tuan-dich-gia-cua-dong-vat-ua-xe-dich-post806270.html

Dịch giả Vũ Danh Tuấn
Tagged on:         
%d bloggers like this: