https://mobile.nytimes.com/2018/02/07/magazine/the-rise-of-china-and-the-fall-of-the-free-trade-myth.html

A great storytelling explanation on free trade, protectionism, and their effects in economic development as well as political influence of major nations. By Pankaj Mishra.

Trần Hữu Dũng thông tin thêm:

  • Sự trỗi dậy của Trung Quốc và sự sụp đổ của huyền thoại “tự do thương mại”: The Rise of China and the Fall of the ‘Free Trade’ Myth (NYT 7-2-18) — Bài sâu sắc của Pankaj Mishra. (Mishra là một học giả Ấn Độ mà tôi rất khâm phục. Anh ta con nhà nghèo, được đào tạo hoàn toàn ở Ấn Độ, nhưng rồi trở thành nhà bình luận văn chương, lịch sử và chính trị hàng đầu ở Anh, gần đây là “kẻ thù” của tên “tân thực dân” Niall Ferguson!)

http://www.viet-studies.net/kinhte/kinhte.htm

The Rise of China and the Fall of the ‘Free Trade’ Myth – The New York Times
Tagged on:             
%d bloggers like this: