Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định số 21/2017 về phí bảo hiểm tiền gửi, có hiệu lực từ ngày 5/8/2017. Quyết định này cho biết mức bồi thường cho mỗi cá nhân được bảo hiểm sẽ bị giới hạn 75 triệu đồng (3.300 đô la Mỹ) nếu ngân hàng phá sản.

Hơn nữa, các ngân hàng phá sản phải nộp tài sản cho cơ quan thuế trước khi giải quyết với người gửi tiền. Các nhà phân tích tài chính cảnh báo có rất ít hoặc không an toàn chút nào cho người gửi tiền tại các ngân hàng với vốn điều lệ nhỏ.

http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-43165997

Vì sao nhiều ngân hàng nước ngoài tháo chạy khỏi VN? – BBC Tiếng Việt
%d bloggers like this: