Dự án Crowdwater do hai sinh viên PhD ở ĐH Zurich làm, tinh thần là vận động cộng đồng cùng bỏ công tình nguyện để theo dõi thông tin thủy văn. Họ cung cấp app trên Android & iOS, người dùng ở nơi nào thì nhìn trạng thái dòng chảy / đất ở nơi ấy và so sánh với một thang đo gắn sẵn trên hình ảnh, để báo lại kết quả đo, app sẽ gửi kết quả về máy chủ để cập nhật.

Do chỉ sử dụng hình ảnh và cảm nhận (không có thiết bị đo chuyên dụng) và cần làm sao để dễ cho bất kỳ người bình thường nào cũng tham gia đọc kết quả đo được, nên độ phân giải của các phép đo này khá thấp, ví dụ đo mực nước chỉ có 7 cấp độ, xác định độ ẩm của đất thì cũng 7 cấp độ định tính để xác định từ “khô” đến “ngập nước”.

Nhóm thực hiện dự án này có nói mong muốn là dùng dữ liệu crowdsource để validate lại kết quả đo đạc của các trạm quan trắc đặt trên sông. Tuy nhiên tôi nghĩ là trừ khi những trạm quan trắc bị hỏng hóc, dữ liệu crowdsource với cách đo đạc bằng mắt kiểu này sẽ không bổ trợ được gì mấy cho các trạm quan trắc; đưa được loại dữ liệu này vào các mô hình thủy lực để kiểm tra cũng đã phức tạp. Cách đo đạc này sẽ phát huy tác dụng ở những nơi không có trạm quan trắc, ví dụ sử dụng ở Bangalore như họ quảng bá: https://www.swissnexindia.org/blog/bangalores-water-crisis-swiss-app/

Dự án này khi phổ biến, lợi ích lớn nhất là tính giáo dục cộng đồng đối với việc bảo vệ tài nguyên nước.

Về công cụ, dự án này chỉ cần triển khai bằng phần mềm và máy chủ lưu trữ. Có công ty Spotteron cung cấp dịch vụ Citizen Science & Environmental Protections, họ làm platform thu thập dữ liệu và hiển thị trên bản đồ với OpenStreetMap, thiết kế và viết apps di động cho dự án khách hàng như CrowdWater (thu phí 390 EUR / tháng cho dịch vụ với app & interactive map, còn chỉ có map thì 90 EUR / tháng): https://www.spotteron.com/crowdwater/spots. Spotteron còn làm cho CrowdWater trò chơi để ai rảnh thì giúp so sánh hình ảnh nhằm đọc giá trị đo: https://cwgame.spotteron.net/championship. Tác vụ này cũng là vấn đề hóc búa cho kỹ thuật công cụ xử lý ảnh / machine learning: cho hai hình ảnh chụp một cảnh ở góc nhìn hơi khác nhau, làm sao nhận ra điểm tham chiếu giữa hai ảnh để từ đó so sánh mực nước (https://crowdwater.ch/en/instructions/). Có lẽ do một founder của dự án là Barbara Strobl từng học master ở Vienna nên có quen biết với công ty Spotteron ở Vienna để kêu họ hỗ trợ platform cho Crowdwater.

 

  • With the CrowdWater App you can create virtual stations and send us you estimates and measurements! Download the App today and collect valuable data.
     
  • In the current project phase we are still comparing the data that you collect with traditionally measured data. Therefore it is most helpful if you measure water levels and streamflow at Swiss rivers where there are also gauging stations from the authorities (see map below). The measurement does not need to be taken exactly at the spot where the marker is, but at the same river. While these measurements are most helpful for us at the moment, it is certainly also a great contribution if you start spots anywhere else in the world. 
  • We would appreciate it if you could pass by one of our pen-and-paper stations on the map and take a measurement. You can find them in the beautiful Vallon de Nant, the Mittelland, the Wildnispark Sihlwald and even in the Swiss National Park. 
  • If you would like to help but would prefer to do so from your computer, join the CrowdWater game. By playing the game you help us check the quality of stream level data by comparing pictures.
  • If you know someone who is interested in hydrology, citizen science or crowdsourcing feel free to recommend our facebook page, share our youtube videos, this homepage or to follow us on twitter and tell them to come and visit our measurement stations.

Source: How do I join? – CrowdWater

CrowdWater – crowdsourced hydrological data
Tagged on:                 
%d bloggers like this: