Ai bảo ông không sướng
Sống dưới mái tranh nghèo 
Đêm trăng lúa xào xạc
Cá quẫy dưới ao bèo

Biệt thự to, chức tước
Đã chắc gì lòng yên
Sống mà được thỏa chí
Thì đời thành cõi tiên

Có gì quá quan trọng
Thơ văn cũng như đời
Khi nào thích thì viết
Không thì tìm bạn chơi…

Các nhà văn Học Phi, Võ Quảng, Phù Thăng… “đều làm cho thỏa được như chí mình”, giống như Ức Trai tiên sinh đã viết trong “Bài ca Côn Sơn”. Vâng, “mãn nguyện”, “thỏa chí”, “được như ý”… Cuộc đời mỗi người có cần gì hơn thế!

Source: http://m.daidoanket.vn/tinh-hoa-viet/tu-do-va-chi-huong-cua-nha-van-tintuc433324

Tự do và chí hướng của nhà văn
Tagged on:
%d bloggers like this: