Singapore cho đến nay vẫn giữ quan điểm không xem Khơ Me Đỏ là có tội diệt chủng, trước kia thì họ tích cực ủng hộ Khơ Me Đỏ nhằm tạo ra một vùng đệm ngăn chặn chiến tranh (sợ Việt Nam), để giữ cho Singapore của họ được yên ổn.

Phát biểu của ông Lý Hiển Long ở Shangri-la vừa rồi cũng với quan điểm “thằng nào đói khổ kệ nó, miễn nước tao thịnh vượng”. Ngoài chuyện khơi lại mâu thuẫn trong ASEAN khi chỉ trích Việt Nam xâm lược Campuchia và chuyện Khơ Me Đỏ, Lý Hiển Long không thèm quan tâm gì đến người dân Trung Quốc, hãy để Trung Quốc tiếp tục là công trường sản xuất giá rẻ, chính phủ Trung Quốc làm gì với nước họ thì tôi bịt tai không lo làm gì, chỉ cần lo cho dân tôi thôi.

Singapore’s exclusive and selective peace and exceptionalism is despicable and Singapore should learn to acknowledge the other country’s existence and desire for peace just as much as its own. 

Source: https://www.khmertimeskh.com/50610173/lee-hsien-loong-disrespectful-of-khmer-rouge-victims/

Lee Hsien Loong Disrespectful of Khmer Rouge victims – Khmer Times
Tagged on:         
%d bloggers like this: