Vùng Schwabian (Schwaben) có trung tâm là Stuttgart, khu vực công nghiệp thịnh vượng hàng đầu ở nước Đức.

Người Schwabian nổi tiếng là tiết kiệm, dân Đức ở nơi khác nói về người Schwabian thì bảo là họ “keo”, có phần châm biếm.

Do lịch sử ngày xưa đói khổ, dân phần lớn làm nông nghiệp và đất đai nhiều đồi núi, nên người Schwabian hình thành tính cách tiết kiệm “trong máu”.

Hôm nọ một cậu đồng nghiệp của tôi, người Stuttgart làm việc ở ĐH Freiburg, có nói vể câu châm ngôn của dân Schwabian: “schaffe, schaffe, Häusle baue” – dịch nghĩa đen là “làm việc, làm việc, (cuối tuần rảnh thì) xây cái nhà nhỏ”. Câu đó thể hiện tinh thần của họ là tập trung làm việc, dần dần tích cóp.

Có mấy bài hát trên YouTube lấy tựa theo câu đó, ví dụ một bài từ những năm 1970s:

https://youtu.be/wayYus43QPw

Bài giải thích về câu thành ngữ này trên Deutsche Welle:

https://www.dw.com/de/schaffe-schaffe-h%C3%A4usle-baue/a-4246258

Cậu ấy bảo dân Schwabian còn câu khác: “schaffe, weil es nichts kostet“, dịch là “làm việc, vì nó không mất tiền”. ?

Tinh thần làm việc phải nên như thế, họ chăm chỉ làm việc trước tiên vì muốn tiết kiệm tiền, rồi cứ thế mà giàu có. Nếu chú tâm vào công việc và yêu thích nó, thì đó là niềm vui chứ không phải là gánh nặng.

Chợt nghĩ, sau này mình cứ làm việc đến 70-80 tuổi mới thực sự “nghỉ hưu”, được làm việc là hạnh phúc.

Thế rồi hôm nay đọc viet-studies.net thấy có bài về dịch giả Dương Tường, 87 tuổi ông mới tạm coi là xong công việc của đời mình: 87 tuổi, dịch giả Dương Tường soi kính lúp dịch Kiều sang tiếng Anh (TT 4-9-19)
Rất kính phục ông!

“Schaffe, schaffe, Häusle baue” – câu nói hàm ý tinh thần lao động và tiết kiệm của người vùng Schwabian ở Đức
Tagged on:                 
%d bloggers like this: