Năm học đó, chương trình Sách Tiếng Việt Công nghệ Giáo dục được thí điểm đầu tiên ở 12 tỉnh thành tự nguyện tham gia thí điểm, trong đó có Hải Phòng, Tp Hồ Chí Minh, Lạng Sơn, Tây Ninh… Đến cuối năm, học sinh ở 12 tỉnh thành thí điểm đều được lên lớp và không có hiện tượng học sinh tái mù sau khi nghỉ hè.

Sau 5 năm áp dụng, đến năm 1990, một Hội đồng Thẩm định Quốc gia được thành lập nhằm thẩm định chương trình Toán, Tiếng Việt, Giáo dục lối sống và Tiếng Nga Công nghệ giáo dục bậc Tiểu học. Riêng môn Tiếng Việt, nhà ngôn ngữ học có uy tín do Giáo sư Hoàng Tuệ – Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học làm Chủ tịch Hội đồng.

Suốt cả tháng trời, từng thành viên trong Hội đồng được phân công đi về dự giờ các tiết học ở nhiều địa phương trong cả nước. Họ trực tiếp gặp mặt các thầy cô và học sinh, rồi trực tiếp phỏng vấn học sinh, trực tiếp ra bài thi để kiểm tra học sinh, không nề hà cả những vùng sâu vùng xa đi lại khó khăn.

Hội đồng Nghiệm thu năm 1990 sau một thời gian làm việc và tiến hành khảo sát trên nhiều tỉnh/thành cả nước, đã đưa ra kết quả thẩm định như sau: 13/14 thành viên hội đồng – là những nhà chuyên môn – đánh giá Tốt. Người duy nhất đánh giá loại Khá với mong muốn tạo điều kiện cho chương trình thực nghiệm này có cơ hội phát triển tiếp (ông là người của Bộ Kế hoạch đầu tư – đại diện cơ quan cấp kinh phí cho dự án)

Kể từ đó, sau mỗi năm lại có thêm các tỉnh mới đăng ký tham gia chương trình Công nghệ Giáo dục. Cho đến năm 2000, có tất cả 43 tỉnh thành tham gia chương trình này. Năm 2000 cũng là năm đầu tiên Việt Nam được thế giới công nhận thành công trong việc phổ cập giáo dục Tiểu học, xoá mù chữ.

Sách CNGD một lần nữa bắt đầu được mở rộng ở Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam, rồi tiếp tục được nhân rộng ở nhiều tỉnh thành trong cả nước như một chương trình giảng dạy chính thức vì sự hiệu quả mà nó mang lại. Năm học 2016-2017, cả nước có 678.800 học sinh lớp 1 theo học Tiếng Việt CNGD. Năm học 2017-2018 là 771.777 học sinh. Năm học 2018-2019, bất chấp cơn bão tấn công sách Tiếng Việt CNGD (thời điểm tháng 8-9/2018), số lượng học sinh lớp 1 học sách Tiếng Việt 1 CNGD vẫn tăng lên 923.842 học sinh (trên tổng số hơn 1,5 triệu học sinh lớp 1).

Khi được hỏi việc thẩm định, xếp loại sách lần này có căn cứ vào kết quả thực tế đã triển khai dạy học của sách Tiếng Việt 1 CNGD hay không, hay chỉ xem xét dựa trên bản thảo, thì GS Trần Đình Sử – đại diện cho Hội đồng Thẩm định trả lời: “Việc thẩm định đợt này căn cứ vào tiêu chuẩn của chương trình giáo dục phổ thông mới sắp thực hiện. Các sách đã thực hiện phải viết lại theo chương trình mới này”.

Dưới con mắt của một nhà khoa học có uy tín và kinh nghiệm trong lĩnh vực Giáo dục tiểu học, GS.TSKH Nguyễn Kế Hào phản đối cách làm này: “Năm 1990, Hội đồng Thẩm định sách CNGD làm việc theo cách: Các thành viên Hội đồng phải đi khảo sát để lấy số liệu ở các địa phương, trực tiếp kiểm tra, đánh giá chất lượng học sinh sau khi học chương trình. Còn bây giờ, Hội đồng thẩm định dựa vào 4 điều, 13 tiêu chí để đánh giá SGK vừa mới được xây dựng. 15 thành viên hội đồng làm việc độc lập với bản thảo SGK, không hề về địa phương tiến hành khảo sát. Vì vậy tôi cho rằng, đây vẫn chỉ là ý chí của 15 người, chứ không dựa trên những đánh giá khoa học thu được từ hơn 900.000 học sinh đang học sách CNGD trong cả nước”.

GS Hồ Ngọc Đại cho rằng: “Với tôi, cái gì trẻ con tiếp thu được thì không thể nói là khó. Bao thế hệ học sinh lớp 1 trong cả nước đã học chương trình này đều không thấy nó khó, thì không có lý do gì lại kết luận nó khó cả. Nên tôi sẽ không sửa sách mà tôi đã biên soạn chỉ vì những ý kiến của Hội đồng Thẩm định. Từ 1 năm trước, tôi gần như dự đoán trước được số phận của bộ sách của mình trong lần thẩm định này. Và tôi bình thản, vì dù sao đây cũng không phải lần đầu.

Nguồn:

https://soha.vn/bo-truong-binh-cau-vien-bo-truong-luan-vi-hanh-bo-truong-hien-lac-dau-va-so-phan-ky-la-cua-sgk-ong-dai-20191103153924144.htm

Bộ trưởng Bình cầu viện, Bộ trưởng Luận vi hành, Bộ trưởng Hiển lắc đầu và số phận kỳ lạ của “SGK ông Đại”
%d bloggers like this: