Việc tăng trữ ẩm cho đất có ý nghĩa rất quan trọng, kết quả quan trắc lún nông của chúng tôi thấy rõ sự kiện khí hậu khô hạn cực đoan vào mùa khô 2016 đã làm gia tăng đột biến tốc độ lún ở nơi đất bị để trống. Những nơi đất có độ che phủ tương đối của thảm cây thì tốc độ lún thấp. Việc có thảm phủ cây xanh cũng góp phần giảm mức độ bốc thoát nước từ đất, hơn nữa sinh khối ngầm của chúng, hay bộ rễ cây cũng giúp làm nền đất trương nở lên.

Điều này đặc biệt quan trọng đối với rừng ngập mặn (RNM) phân bố tập trung dọc bờ biển, là bức tường xanh bảo vệ chúng ta, nhưng là nơi luôn đương đầu với sóng gió, bão và nước dâng. RNM có sinh khối ngầm rất lớn, nhiều nghiên cứu khảo sát cho thấy sinh khối rễ cây RNM đóng góp rất rõ ràng lên việc nâng cao địa hình thấp ven biển và qua đó giảm tần suất cũng như mức độ ngập. Vấn đề giảm tốc độ lún khi RNM phát triển tốt được chúng tôi ghi nhận tại các điểm quan trắc lún ở Cần Giờ, Trà Vinh, Cà Mau.

Nguồn: https://nguoidothi.net.vn/lam-sao-de-giai-cuu-tp-hcm-dbscl-truoc-anh-huong-tu-lun-nen-den-nguy-co-chim-ngap-21471.html

Làm sao để ‘giải cứu’ TP.HCM, ĐBSCL trước ảnh hưởng từ lún nền đến nguy cơ chìm ngập?
Tagged on:             
%d bloggers like this: