Tôi ghi âm lại vài tâm sự nhân dịp chương trình đào tạo kỹ sư chất lương cao Việt Pháp (PFIEV) kỷ niệm 20 năm. Tháng 9/1999 chúng tôi là các sinh viên khóa đầu tiên vào học chương trình này. Bây giờ các cựu sinh viên có thành tựu trong công việc cũng không ít, tuy vậy tôi cảm thấy chưa có một “cộng đồng” cựu sinh viên PFIEV tương xứng với tiềm năng. Nếu có cộng đồng đó, thì sự liên kết bạn bè, đồng nghiệp sẽ dẫn đến những hoạt động nhiều ý nghĩa.

Kỷ niệm 20 năm chương trình PFIEV tuyển sinh khóa đầu tiên
%d bloggers like this: