“Ban đầu tôi xác định làm quán cafe này là để cho đi rồi nên tôi tâm niệm cứ theo cái tâm mà làm. Lợi nhuận đó cũng là cho xã hội thì sao phải pha trộn lung tung. Trong khi đó, bản chất của quán đã là từ thiện, mình làm việc tử tế mà bán hàng không tử tế thì không được”, ông Viên kể.

Cứ thế suốt 13 năm qua, Regina phát triển khá tốt và cho nguồn thu ổn định qua từng năm. Hàng tháng, ông Viên trừ ra 300 triệu tiền mặt bằng trong tổng lợi nhuận, số lợi nhuận còn lại sau khi trừ chi phí vận hành ông trích 10% để trả cho những cộng sự duy trì quán, còn lại tất cả đều được dùng cho công tác từ thiện, trong đó có cả số tiền mặt bằng đã được trích ra.

Nguồn: http://m.cafebiz.vn/ong-chu-vinamit-va-hanh-trinh-13-nam-am-tham-giup-do-tre-tu-ky-tu-loi-nhuan-kinh-doanh-quan-cafe-20191208102442578.chn

Ông chủ Vinamit và hành trình 13 năm âm thầm giúp đỡ trẻ tự kỷ từ lợi nhuận kinh doanh quán cafe
Tagged on:             
%d bloggers like this: