Trang web công cụ mô phỏng vật lý PhET bây giờ đổi mới không ngừng: họ không còn chỉ là physics như ban đầu mà còn có thêm các mô phỏng về hoá học, toán, và đang mở rộng thêm earth science & biology.

Một tính năng nữa đáng để khai thác, là họ chia sẻ các tài liệu hướng dẫn thực hiện các buổi giảng dạy, có thể là kết hợp dùng mô phỏng và so sánh với thí nghiệm thực. Chắc rồi PhET sẽ thành một cộng đồng có chia sẻ các tài liệu dạy STEM có chất lượng cao (tài liệu được kiểm duyệt).

Một ví dụ tài liệu hướng dẫn thực hiện một hoạt động như thế:
https://phet.colorado.edu/en/contributions/view/3204

PhET có lẽ đã được dùng rộng rãi ở Việt Nam, hiện nay hầu như tất cả các mô phỏng trên đó đều đã được dịch sang tiếng Việt:
https://phet.colorado.edu/en/simulations/translated/vi

Các thầy cô được dạy học online, các học sinh được chủ động học online, nếu biết tận dụng các nguồn tài liệu như thế này thì việc học sẽ hiệu quả hơn lúc bình thường nhiều.

Ở nhà mùa Covid là cơ hội cho những người có tinh thần tự học bứt phá lên, “everyone learns with their own pace” đã đến rất gần.

Dùng mô phỏng ở PhET để học về khoa học
Tagged on:         
%d bloggers like this: