Quê mình là làng nghèo nhất của huyện Châu Thành, Long An, những trái trứng vỡ, trứng ung đã nuôi dưỡng tám chị em thành người. Tôi nhớ mãi đôi vai oằn đi vì gánh gồng của mẹ, đôi bàn chân choãi rộng vì phải bấm chặt vào đất những ngày mưa, vì té ngã sẽ tiêu tan sản nghiệp

http://m.bizlive.vn/kinh-doanh/bizstory-nu-hoang-hot-vit-ba-huan-40-nam-suong-kho-cung-nguoi-nong-dan-2182004.html

“Nữ hoàng hột vịt” Ba Huân, 40 năm sướng khổ cùng người nông dân
Tagged on:             
%d bloggers like this: