Thông tin từ chú Cung, nhóm dịch sách Nhất Nghệ Tinh của Ủy ban tương trợ người Việt tại Đức, bác Xanh có bổ sung thêm là nên hành hương về Schlosskirche (Lutherstadt Wittenberg), là nơi Martin Luther sống và làm nên cuộc cách mạng lật đổ sự thống trị của nhà thờ La Mã trong đời sống chính trị châu Âu ở thế kỷ 16. Năm nay (2016-2017) nước Đức kỷ niệm lớn: 500 năm sự kiện đó.

Update: từ thông tin này, gia đình Đăng đã đến Lutherstadt Wittenberg ngày 10/12/2016.

Không biết có ai nghiên cứu và đang viết 1 quyển sách hoặc vài bài về M. Luther và cuộc cải cách long trời lở đất ở Đức và Âu châu trong thế kỷ 16 đến nay?
Từ 31. Okt. 2016 Đức đang kỷ niệm 500 năm cuộc CM vĩ đại này, các bạn ở Đức chắc đã biết rồi. Ngoài ra Der Spiegel đang có số đặc biệt và một loạt 5 số báo về v/ đ  này.

It was here in Wittenberg, Germany, that Martin Luther lived and preached, and on October 31, 1517, he nailed his 95 Theses to the door of the Castle Church. The Protestant Reformation had begun.

Source: Wittenberg, Germany: Martin Luther’s Town

Wittenberg, Germany: Martin Luther’s Town (500 năm sự kiện cải cách tôn giáo ở châu Âu)
Tagged on:             
%d bloggers like this: