Rồi sẽ đến lúc nào đó anh phải rời xa đảo. Anh trầm ngâm nói với chúng tôi: “Đời người ai cũng chỉ sống một lần và chết một lần, thế nên tôi phải sống làm sao cho đáng một lần. Cho mãi về sau, dù ở bất cứ nơi nào, lòng tôi vẫn sẽ nhớ về nơi này, về lũ trẻ như những kỷ niệm đẹp nhất của cuộc đời mình”. Ngoài kia biển xanh vẫn rì rào tựa như tiếng lòng của người thầy lũ trẻ.

Source: Lớp học 0 đồng nằm giữa biển của thầy giáo bị ung thư máu và tụi con nít nghèo

Lớp học 0 đồng nằm giữa biển của thầy giáo bị ung thư máu và tụi con nít nghèo
Tagged on:         
%d bloggers like this: