Trước tiên cần “cải tạo” vị giác, cho quen với vị nhạt, để dễ cảm nhận các hương vị nhẹ nhàng của trà. 

Bài của anh Hiếu “chân dài” trước làm PhD ở TU Delft. 

Một lời khuyên nho nhỏ là việc chăm uống nước trắng, uống thật chậm để cảm thấy nước trắng ngon, đặc biệt trước khi uống trà, cũng sẽ giúp rút ngắn được thời gian đáng kể. Nhưng nếu bạn đã quen chỉ uống trà đậm trà chát, quen với quan điểm “chặt to kho mặn”, “đậm đà” mới ngon, mà lại muốn đột nhiên, mau chóng chỉ sau một hai lần uống đã thưởng được trà (nhạt) chỉ vì trà nổi tiếng, vì người pha (nghe đồn) giỏi, vì có ấm tử sa, vì quán hay chén đẹp thì mong bạn hãy từ bỏ ý định đó đi.

http://fridaycafe.blogspot.de/2017/01/uong-tra-ngon-sao-cho-thay-ngon.html?m=1

cafe not just on friday: Uống trà ngon sao cho thấy … ngon?
%d bloggers like this: