Các file này của tác giả Nguyễn Đức Thắng đã được chia sẻ hơn 1 năm, tôi vừa thấy giới thiệu qua Facebook, thông tin ở đây: http://www.me-cad.com/2015/03/1700-co-cau-co-khi-kem-theo-video-mo.html

Tôi có download xem tài liệu được chia sẻ, thấy có tóm tắt ngắn gọn về các cơ cấu và video trên YouTube trình bày nguyên lý vận hành: https://m.youtube.com/channel/UCli_RJkGWfZvw4IlDLHNCQg

File thiết kế CAD thì không được cung cấp miễn phí, tôi nghĩ như vậy cũng tốt, đỡ làm cho sinh viên lười nhác muốn ăn sẵn. Xem video là biết nguyên lý và nếu là dân cơ khí thì phải vẽ lại được.

Tuy nhiên nếu đúng là tác giả tự vẽ các file đó (gần chắc chắn), thì ông nên làm một trang web để bán các file CAD cho ai cần dùng nhanh, có trả tiền.

Giống như trang web Gettyimages, họ bán các hình chụp đẹp và có rất nhiều nơi mua lại để dùng. Vừa rồi tôi thấy một cái lịch để bàn ở Đức mỗi tuần có một hình về mèo (tức là lịch 53 hình mèo), toàn ghi nguồn lấy từ Gettyimages.

Bạn nào làm web bán hàng được thì liên hệ tác giả bộ thiết kế cơ cấu này để hỗ trợ, hợp tác kinh doanh với chú ấy đi. Dữ liệu như thế là đủ lớn rồi, khi làm trang tiếng Anh thì thị trường thế giới sẽ lớn hơn khả năng mình có thể tưởng tượng.


Tuy nhiên, công sức lao động hàng chục năm không dễ để có thể chia sẻ cho người khác, tác giả các bản vẽ sẽ cần tìm được người biết tôn trọng sở hữu trí tuệ và xây dựng được lòng tin với nhau, hợp tác trên tinh thần hai bên cùng có lợi chứ không vì trục lợi. Tìm được người rất tin cậy và biết cách tổ chức trang web để kinh doanh bán hàng cho quốc tế thì khá khó, nên tốt nhất là tác giả tự lo luôn phần bán hàng cho mình.

Có lẽ đó là lý do những “sàn giao dịch” trên mạng internet thu hút được đông người tham gia. Khi công ty cung cấp platform có tên tuổi đủ lớn để tạo được lòng tin cho cả bên bán hàng và bên mua hàng, thì những người có sản phẩm mà không đủ khả năng lo luôn cả việc bán hàng sẽ chọn những sàn giao dịch như vậy để kinh doanh (kiểu như Amazon có platform cho các tác giả làm sách điện tử để bán cho người đọc bằng thiết bị Kindle).

Các bản thiết kế cơ khí đúc kết từ một sự nghiệp
Tagged on:             
%d bloggers like this: