Tôi rất tâm đắc kết luận này của GS Phạm Hoàng Hộ:

Được mấy mươi triệu người Việt Nam biết và dùng, có giá trị hơn là được vài ngàn học giả chuyên môn thưởng thức.

GS Phạm Hoàng Hộ đứng ở vị trí một trí thức rất xuất sắc mà nhìn nhận rằng những thành tựu lâu dài cho xã hội là sẽ đến từ hành động nhỏ nhoi của số đông dân chúng. Một cái nhìn rất sâu sắc và vượt qua được cái tôi của mình. 

http://boxitvn.blogspot.com/2017/02/nhung-nam-ao-vong-giao-su-pham-hoang-ho.html

Để tìm hiểu thêm tại sao, các tác phẩm khoa học của Giáo Sư Phạm Hoàng Hộ lại được ưu tiên xuất bản bằng tiếng Việt cho dù ngôn ngữ chính thông thạo của GS. Hộ trong suốt quá trình đào tạo và giảng dạy là tiếng Pháp.

Trong lời mở đầu quyển Rong Biển Việt Nam xuất bản năm 1969, GS. Phạm Hoàng Hộ viết: “Lúc đầu, quyển sách này được thảo bằng ngoại ngữ, khi làm việc ở Hải học viện Nha Trang và ở Museum, và tôi có hoài bão được xuất bản trong ngoại ngữ ấy để công bố công trình khảo cứu của mình ra bốn phương, như lời hứa ngầm lúc trình luận án.

Song nay tôi đã đổi ý và cho xuất bản bằng tiếng Việt Nam. Đó là để chứng minh rằng ngôn ngữ nào, miễn được chăm sóc, đều có thể diễn tả kiến thức ở mọi trình độ. Tôi biết rằng có nhiều người cho rằng không ấn hành trong một ngôn ngữ quốc tế là phí công, giới khảo cứu làm sao biết đến. Nhưng tôi thấy chẳng cần đến việc ấy. Được mấy mươi triệu người Việt Nam biết và dùng, có giá trị hơn là được vài ngàn học giả chuyên môn thưởng thức. Tôi đã bỏ cái tự hào sai là tranh đua cùng người ngoài để tự tạo lấy thanh danh, “làm thơm lây dân Việt”. Tôi tin rằng cái tự hào ấy không thực tế, vì một người Việt Nam hay, không bằng nhiều người Việt Nam khá: cầm đuốc soi thành phố người có vẻ không thức thời trong khi nước nhà còn u ám. Cái tự hào trên thật ra chỉ để che đậy sự trốn trách nhiệm, sự bỏ phận sự trước con cháu chúng ta một cách không tha thứ được.

Tạo ra cho chúng ta một nền văn chương khoa học là một công trình rất bao la. Vì thấy nó quá to tát nên nhiều học giả chấp nhận giải pháp dễ nhất: học ngay trong văn chương khoa học ngoại ngữ vô cùng phong phú, dồi dào. Cái học như vậy sẽ cho ta những người giỏi, nhưng ta không quên rằng nền văn minh bây giờ là văn minh của đại chúng chứ không phải của vài người được nữa. Ta đừng để cho sự phong phú của văn hoá nước ngoài đè bẹp ta. Người Nhật, cách đây một thế kỷ, há đã không hoảng sợ trước sự hùng mạnh của khoa học nước ngoài sao? Mà nay họ đã tự tạo được một một nền văn chương khoa học riêng biệt đã đến lúc gần hay hơn cả những nước ấy!

Hơn lúc nào hết, câu của Nguyễn Văn Vĩnh vẫn còn vẳng bên tai: “Nước Việt Nam ta sau này hay hay dở là ở chữ quốc ngữ”. Trong thế giới tương lai, sự lệ thuộc về văn hoá, nhất là về văn hoá khoa học sẽ là sự lệ thuộc chánh”. (Lời Mở Đầu của quyển Rong Biển Việt Nam; Trung tâm Học liệu, Bộ Giáo Dục xuất bản 1969).

clip_image007

Hình 3: Mấy dòng tiểu sử của GS. Phạm Hoàng Hộ cùng với Lời Tựa của Peter Shaw Ashton, nhà sinh học gốc Anh, Tiến sĩ Đại học Cambridge,

Giáo sư Charles Bullard ngành Lâm Học, Đại học Harvard nơi bìa sau của bộ sách Cây Cỏ Việt Nam (quyển II, tập 2) xuất bản tại Montréal 1993.

clip_image009

Hình 4: Một số hình bìa bộ sách đồ sộ Cây Cỏ Việt Nam gồm sáu quyển hai tập của Giáo sư Phạm Hoàng Hộ xuất bản tại hải ngoại. Nguồn: Ngô Thế Vinh.

Trên mạng có bản PDF bộ sách Cây cỏ Việt Nam gồm 3 quyển (tổng cộng 3000 trang) được NXB Trẻ in năm 1999 (hoặc 2003): https://www.mediafire.com/folder/grpmu9awg5toc/Cây_cỏ_VN_-_Phạm_Hoàng_Hộ (cảm ơn nguồn từ pthuydhtn)

Thông tin bộ sách Cây cỏ Việt Nam ở thư viện Hathitrust: https://catalog.hathitrust.org/Record/008000920

Những năm ảo vọng – Giáo sư Phạm Hoàng Hộ và bộ sách Cây cỏ Việt Nam (bài của Ngô Thế Vinh)
%d bloggers like this: