Thung lũng Silicon là nơi thúc đẩy người ta khởi nghiệp! Trước khi chuyển đến thung lũng Silicon cần chuẩn bị: năng lực tự vận động để giải quyết vấn đề thực tế, và tinh thần “làm cái gì đó cho nhân loại”. 

https://5xublog.org/2016/11/12/va-day-la-elon-musk/

Năm 1995, ở tuổi 24, Elon Musk chuyển đến California để học tiến sỹ Vật lý ở đại học Stanford. Anh đi học 2 ngày rồi bỏ học để khởi nghiệp ở thung lũng Silicon.

Và đây là Elon Musk
%d bloggers like this: