Hồ sơ dự án đã cơ bản hoàn thành từ năm 2011. Đã 6 năm, tình hình thủy văn, thủy lực ở ĐBSCL nói chung, ở địa bàn của dự án nói riêng đã có nhiều thay đổi, đến từ biến đổi khí hậu, nước biển dâng, từ nguồn nước ở thượng lưu chảy về đồng bằng, và từ việc xây dựng hệ thống đê bao triệt để để làm ba vụ lúa. Vị trí các cống đã định có bất di bất dịch trước những thay đổi này?

Dự án Kênh KH8 – KH9 với hệ thống hơn 30 cống là một ví dụ ngay trong địa bàn của Dự án nhắc chúng ta phải tôn trọng các quy luật tự nhiên, đặc biệt các quy luật thủy văn nhất là khi địa bàn của Dự án là một vùng rất thấp, trũng, và chịu cùng lúc ba tác động từ sông Hậu và từ hai chế độ triều Biển Đông và Biển Tây.

Tôi thiết nghĩ Bộ cần tiến hành mô phỏng tình hình thủy văn, xâm nhập mặn trong khu vực dự án theo các kịch bản vị trí khác nhau của các cống, theo các kịch bản vận hành các cống, và theo các kịch bản biến đổi khí hậu, với địa hình địa bàn được cập nhật. Từ đó mà đề xuấtcác phương án cho vị trí hai cống để HĐTĐ lựa chọn trước khi trình Thủ tướng Chính phủ duyệt chủ trương đầu tư.

http://m.baodatviet.vn/dien-dan-tri-thuc/nhung-au-lo-ve-du-an-3000-ty-cong-cai-lon-cai-be-3335949/

Những âu lo về dự án 3000 tỷ cống Cái Lớn-Cái Bé
Tagged on:                             
%d bloggers like this: