Hồng Vũ: Chính trong khâu tuyển giáo viên là quan trọng nhất của một ngôi trường. Nhiều người cùng mục tiêu thì ngôi trường sẽ đến đích nhanh hơn, còn ngược lại thì sẽ đem tới sự trì trệ và khủng hoảng. Chọn được người cùng chia sẻ đam mê chính là cái được đầu tiên của một người dấn thân làm giáo dục.

http://tiepthithegioi.vn/loi-song/gia-tri-song/giao-duc-la-tao-niem-dam-me-hoc/

Giáo dục là tạo niềm đam mê học
%d bloggers like this: