Tôi không nghĩ rằng có một vài yêu cầu khó khăn nào đó khiến bạn không thể trở thành lập trình viên. Bất cứ ai đều có thể trở thành lập trình viên, vấn đề chỉ là bạn dành ra bao nhiêu thời gian.

  • Không bao giờ sợ phải bắt đầu.
  • Tôi sẽ không viết hai lần cùng một đoạn mã giống nhau.
  • Khi phát triển phần mềm, hãy nghĩ đến tương lai.
  • Viết mã càng ít bao nhiêu, mắc lỗi càng ít bấy nhiêu.
  • Bạn sẽ không bao giờ trở thành một lập trình viên giỏi nếu chỉ tập luyện 2 giờ mỗi ngày.
  • Tất cả các công việc đều có phần thú vị và phần buồn chán, không có ngoại lệ.
  • Kẻ thù số một của các lập trình viên là gì? Kiêu căng.
  • Lập trình viên sử dụng hầu hết thời gian của mình vào việc sửa lỗi. Chương trình càng dễ đọc bao nhiêu càng tiết kiệm thời gian bấy nhiêu.
  • Trường học khiến các bạn tin rằng chương trình của bạn chỉ cần thỏa mãn một mình bạn là đủ. Điều này hoàn toàn sai lầm. Chương trình phải thỏa mãn khách hàng và các lập trình viên khác.

Source: Để trở thành lập trình viên – Thư viện Khoa học VLOS 

Để trở thành lập trình viên
Tagged on:     
%d bloggers like this: