Thảo luận công khai thế này là rất tốt, những câu hỏi khó nhằn nhất phải được dịp đưa ra. Nào, bây giờ đến lượt anh Nhạ bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Cùng quan điểm này, Tiến sĩ Giáp Văn Dương – người sáng lập nền tảng giáo dục trực tuyến GiapSchool – cho rằng: “Việc thí điểm bãi bỏ chế độ công chức, viên chức giáo viên là một tiến bộ, luật chơi mới của ngành giáo dục. Đã là luật chơi, thì cần áp dụng cho mọi công chức, viên chức của ngành, từ bộ trưởng xuống các cán bộ quản lý, các hiệu trưởng, chứ không chỉ giáo viên”.

http://m.laodong.com.vn/dien-dan/bo-bien-che-giao-vien-da-la-luat-choi-nen-ap-dung-tu-bo-truong-den-hieu-truong-670610.bld#ref-http://m.facebook.com/

Bỏ biên chế giáo viên: Đã là “luật chơi”, nên áp dụng từ Bộ trưởng đến Hiệu trưởng! | Diễn đàn | Báo Lao Động Mobile

Comments are closed.

%d bloggers like this: