Biếm họa này mô tả ấn tượng tình trạng công nghiệp hóa trường học, vai trò của thầy giáo là chặt bỏ những mầm xanh đa dạng của đứa trẻ.

Nền sản xuất công nghiệp tất yếu đòi hỏi năng suất của giáo dục cũng phải tăng lên, và góc nhìn “sản xuất hàng loạt” của công nghiệp cũng ảnh hưởng đến tư duy giáo dục.

Vài điểm để suy nghĩ:

1. Liệu có cách nào để định hướng “công nghiệp giáo dục” sao cho kết quả của nó là những con người càng đa dạng, tư duy, thái độ sống càng phong phú càng tốt?

2. Liệu cái cách ấy sẽ buộc phải cần nguồn lực lớn của nhà nước để trợ cấp (như Phần Lan chẳng hạn, nghe nói giáo viên được nhà nước trả lương rất cao, mà giáo dục miễn phí)? Hay nó là hệ quả của kinh tế (ví dụ robot làm tự động hóa nhiều, đẩy giáo dục đến đường cùng để buộc phải thay đổi nhằm tạo ra những người có khả năng thích ứng linh hoạt)? Hay cần có nhận thức và sự đầu tư đáng kể của phụ huynh (như thung lũng Silicon, khi các phụ huynh đều là trí thức trình độ cao, nhiều tiền, thì đổ tiền vào trường học để có nền giáo dục tốt nhất cho con cái họ)?

Nguồn hình ảnh: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1406367999518451&id=249880261833903

Vào trường học để được đẽo gọt theo cùng một khuôn
%d bloggers like this: