Blockchain chống làm giả bằng các cơ chế:

  • Lưu hash (nội dung bên trong đổi là làm cho hash đổi theo, unique), và lưu cả hash của block phía trước
  • Proof-of-work, để mỗi khi muốn sửa hash cho nội dung thay đổi thì phải mất tận 10 phút cho mỗi block (có bài báo nói proof-of-work làm tốn nhiều điện năng, người ta đang xem xét proof-of-stake có lẽ hiệu quả hơn)
  • Decentralization & voting, cơ chế là tất cả các users trong mạng đều có bản lưu của riêng mình, để xác thực và khi có một block bị thay đổi thì dựa trên vote trong mạng đó, chọn lại nội dung được hơn 50% users đang lưu trữ.

Thông tin thêm về tính không hiệu quả của Blockchain về mặt năng lượng:

https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption

Comparing Bitcoin’s energy consumption to other payment systems

To put the energy consumed by the Bitcoin network into perspective we can compare it to another payment system like VISA for example. According to VISA, the company consumed a total amount of 674,922 Gigajoules of energy (from various sources) globally for all its operations. This means that VISA has an energy need equal to that of around 17,000 U.S. households. We also know VISA processed 111.2 billion transactions in 2017. With the help of these numbers, it is possible to compare both networks and show that Bitcoin is extremely more energy intensive per transaction than VISA (note that the chart below compares a single Bitcoin transaction to 100,000 VISA transactions).

Ở Hội thảo hè 2018 tại Warszawa, Ba Lan ngày 13-14/7 vừa qua, ông Trần Quốc Hùng (đến từ viện nghiên cứu tài chính iif.com) có trình bày về Bitcoin, Blockchain và điểm yếu về năng lượng này. Vì nó tốn quá nhiều năng lượng, nên sẽ không thể cạnh tranh được với các hệ thống như VISA, Master về lượng giao dịch (transaction) có thể được thực thi, và do đó Bitcoin hay các đồng tiền dựa trên mã hóa tương tự sẽ không thể trở thành phương thức thanh toán mới (một cách phổ thông). Khả năng ứng dụng Blockchain là nằm trong các mạng người dùng nhỏ, có trọng tâm hạn chế.

How does a blockchain work – Simply Explained – YouTube
Tagged on:         
%d bloggers like this: