Điểm cuối cùng, thất bại của Mùa Xuân Praha chẳng những là thất bại của nhóm cộng sản cải tổ, vẫn mong muốn thay đổi CHXH kiểu Stalinist theo hướng nhân bản hơn, mà còn là thất bại của các nhóm chống Cộng hy vọng vào sự can thiệp của Phương Tây. Sự thật, Phương Tây đã không hề có ý can thiệp, vì họ cũng muốn giữ “nguyên trạng” (status quo); vận mệnh của từng quốc gia phải do người dân những xứ sở ấy tự định đoạt!

Source: http://nhipcauthegioi.hu/lich-su/MUA-XUAN-PRAHA-1968-40-NAM-NHIN-LAI-1544.html

“Mùa xuân Praha” 1968 – 40 năm nhìn lại (bài năm 2008)
Tagged on:             
%d bloggers like this: