Báo cáo xếp hạng think tank toàn cầu của Chương trình think tank và xã hội dân sự của Đại học Pennsylvania, Hoa Kỳ (TTCSP) bắt đầu xếp hạng các think tank từ năm 2006. Báo cáo này nhằm thừa nhận những đóng góp quan trọng của các think tank trên toàn thế giới.

Hơn 62.000 nhà báo, nhà hoạch định chính sách, nhà tài trợ và các chuyên gia cũng đã được mời tham gia vào quá trình đề cử. Khi đánh giá và xếp hạng think tank, TTCSP đưa ra bộ 4 chỉ số: Nguồn lực, mức độ hữu dụng, sản phẩm đầu ra và khả năng tác động.

Think tank Việt Nam ở đâu trên bản đồ thế giới? - Ảnh 1.

Theo đó, ở xếp loại Think tank hàng đầu khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương, Việt Nam có 5 đơn vị được xếp hạng, gồm:

(30) Viện Kinh tế và Chính trị Thế Giới (IWEP)

(40) Học viện Ngoại Giao Việt Nam (DAV)

(42) Viện Kinh tế Việt Nam (VIE)

(56) Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR)

(97) Viện Nghiên cứu châu Mỹ (VIAS)

Ở một số danh mục xếp hạng khác, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) cũng được xếp hạng thứ 69 trong số các Think tank hàng đầu về Chính sách kinh tế Trong nước.

Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) cũng được đánh giá thứ 123 trong bảng xếp hạng các Think tank hàng đầu về phát triển Quốc tế.

Viện Kinh tế và Chính trị Thế Giới (IWEP) và Học viện Ngoại Giao Việt Nam (DAV) cũng được xếp hạng lần lượt là 24 và 40 trong bảng xếp hạng các Think tank thuộc Chính phủ tốt nhất.

Trung tâm Nghiên cứu Hệ thống Y tế – Đại học Y Hà Nội (CHSR) cũng được xếp hạng là Think tank hàng đầu về Chính sách y tế quốc gia (thứ 24) và Think tank hàng đầu về Chính sách y tế quốc tế (thứ 23).

Trong bài viết Think tank ở Việt Nam: từ quá khứ tới hiện tại, Tạp chí Tia sáng đưa ra một số yếu tố tạo điều kiện cho sự phát triển của các tổ chức này.

Thứ nhất, sự ra đời của các nhóm lợi ích khác nhau dẫn tới nhu cầu phản ánh các mối quan tâm khác nhau. Thứ hai, sự lớn mạnh của doanh nghiệp và thu nhập tăng lên của người dân tạo nguồn lực tài chính đầu tư cho các think tank. Thứ ba, bối cảnh xã hội hiện đại đòi hỏi những điều chỉnh chính sách nhanh và hợp lý. Những điều kiện trên dường như mở ra thêm nhiều cơ hội cho các think tank mới cũng như củng cố các think tank hiện tại.

Source: http://cafef.vn/think-tank-viet-nam-o-dau-tren-ban-do-the-gioi-20180820142621445.chn

Think tank Việt Nam ở đâu trên bảng xếp hạng toàn cầu?
Tagged on:     
%d bloggers like this: