Về phụ trách Bộ 4T, tôi tin anh sẽ thành công biến ICT nước nhà thành mũi nhọn vì nước mình chỉ có 3 ngành có cơ đấu với thế giới: Nông nghiệp, Du lịch và ICT.

Anh sẽ thành công hơn nếu biến Viettel thành công ty tư nhân hay cổ phần để tránh tiếng được  nhà nước bảo trợ.

Trong số các công ty phần mềm VN thì tôi nhớ BKAV của anh Tử Quảng. Nhìn vào đội ngũ với hàng ngàn nhân viên IT thông minh, mặt mũi sáng sủa, coi chuyện hack hay chống hack như uống ly café Trung Nguyên, nếu được đi đúng hướng sẽ tạo nên những McAfee, Norton hay Symantec khác trên thế giới.

Source: Thư gửi anh Hùng Viettel | Hiệu Minh Blog

Thư gửi anh Hùng Viettel | Hiệu Minh Blog
Tagged on:             
%d bloggers like this: