GS.TS Hồ Tú Bảo là niềm tự hào của những người lính, đã thấm nhuần triết lý “đất nước lâm nguy, thất phu hữu trách”, xếp bút nghiên ra trận đầy lãng mạn và lý tưởng, như lời của thiếu tướng, Anh hùng LLVT Lê Mã Lương: “Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù”. Chiến tranh kết thúc, những người lính lại trở về với giảng đường, tiếp nối giấc mơ học vấn và tiếp tục cống hiến cho đời.

Cho quê ta hết giặc / Bao em thơ yên ngủ / Về anh ru dưới bóng dừa.

GS Hồ Tú Bảo có những suy nghĩ, kiến giải sâu sắc về khoa học và vai trò của khoa học trong cuộc sống. Ông nói công bố quốc tế không phải mục đích tối thượng của khoa học.

Khoa học suy cho đến tận cùng phải xuất phát từ cuộc sống và phục vụ cuộc sống. Trong trào lưu mà người người, nhà nhà nói về cách mạng công nghiệp lần thứ tư, ông là một trong số ít những người hiểu thật, nói thật chứ không “chém gió”.

Ông nói: “Chỉ một số ít quốc gia sẽ thắng và thu về tất cả”, ngắn gọn, súc tích mà đầy đủ. Nói cách mạng công nghiệp lần thứ tư nhưng cái đột phá về công nghệ số dẫn đến sự thay đổi ở mọi mặt của xã hội, chứ không chỉ trong công nghiệp. Vì sao ta phải thắng? Làm thế nào để thắng? Không thắng thì sẽ tiếp tục làm thuê sao? Nhưng đó là việc khó, muốn thắng thì phải làm, phải xây dựng đội ngũ chứ ngồi “chém gió” thì sao tiến lên?

Source: GS Hồ Tú Bảo – từ AK đến AI và chân dung nhà khoa học gốc lính

GS Hồ Tú Bảo – từ AK đến AI và chân dung nhà khoa học gốc lính
Tagged on:         
%d bloggers like this: