Tủ sách dòng họ và Tủ sách phụ huynh là 2 trong 5 loại tủ sách thuộc Chương trình Sách hóa nông thôn Việt Nam do anh Nguyễn Quang Thạch khởi xướng.

Các mục tiêu chính của Chương trình sách hóa nông thôn Việt Nam (SHNTVN), gồm:
1. Giải quyết thực trạng thiếu sách ở nông thôn;
2. Góp phần nâng cao dân trí trên quy mô quốc gia;
3. Xây dựng tinh thần chia sẻ trách nhiệm xã hội ở Việt Nam;
4. Đặt nền móng cho Tinh thần tự cường của người Việt;
5. Lan truyền giá trị Việt Nam bằng nhân rộng Chương trình SHNTVN sang các quốc gia khác.
Đầu ra dài hạn của các mục tiêu trên là Kiến tạo một Việt Nam nhân văn & sáng tạo; và một Việt Nam có năng lực đóng góp vào sự tiến bộ của nhân loại.
1. Cách làm Tủ sách phụ huynh
Tại sao cần xây dựng Tủ sách phụ huynh?
Trong suốt chiều dài lịch sử, cư dân sinh sống ở nông thôn luôn thiếu cơ hội tiếp cận tri thức. Từ 1945 đến nay, người Việt Nam được tiếp cận giáo dục tăng lên nhiều chục lần so với thời thuộc Pháp. Tuy nhiên, số học sinh nông thôn được tiếp cận tri thức rộng và sâu từ các nguồn sách lại rất hạn chế so với học sinh ở các thành phố lớn như Hà Nội và Sài Gòn. Trong số khoảng 15.000 người dân nông thôn được phỏng vấn trong 18 năm qua, rất ít người được đọc 50 đầu sách ngoài sách giáo khoa trong tuổi học trò, trong khi đó học sinh Hà Nội, Sài Gòn…được đọc trên 100 đầu sách trong tuổi học trò là phổ biến. Bình quân mỗi học sinh nông thôn chỉ đọc 1-2 đầu sách/năm học (ngoại trừ sách giáo khoa), học sinh Hà Nội và các nước Tây Âu, Nhật Bản, đọc từ 20-50 đầu sách/năm học.
Không được đọc sách từ nhỏ, nhiều cha mẹ học sinh nông thôn và thầy cô giáo đã không hiểu hết giá trị của sách và họ đã không quan tâm đến việc đọc sách của con trẻ, thư viện nhà trường hoạt động rất yếu kém. Bởi thế, trong 40 năm qua kể từ 1975, hơn 40 triệu học sinh nông thôn được tiếp cận sách rất ít so với học sinh đô thị.
Với các lý do nêu trên, Tủ sách phụ huynh đặt trong lớp học vừa giúp học sinh được đọc sách tại lớp và mượn về nhà, vừa giảm thiếu yếu tố “cản đọc” từ cha mẹ và thầy cô giáo. Bởi khi cha mẹ học sinh đã tham gia góp tiền làm tủ sách cho con họ thì họ không còn ngăn trở con mình đọc sách.
Trong bốn năm qua, cùng với SHNTVN, hơn 100.000 cha mẹ học sinh và những người xa quê của tỉnh Thái Bình, Nam Định, đã tạo nên hơn 3.700 tủ sách giúp hơn 100.000 học sinh tiếp cận trên 40 đầu sách/năm học.
Người nông thôn xa quê tham gia làm Tủ sách phụ huynh như thế nào?
Bước 1: Về trường cũ gặp ban giám hiệu nhà trường bày tỏ mong muốn hỗ trợ xây dựng Tủ sách phụ huynh đặt trong lớp học. Người xa quê nên ủng hộ sách, tủ sách đựng sách do mỗi cha mẹ học sinh góp 30.000-50.000 đồng để đóng tủ. Tủ sách sẽ bền vững khi có sự tham gia của cha mẹ học sinh.
Bước 2: Khi cha mẹ học sinh và nhà trường đóng xong tủ đựng sách, người xa quê mua 40-50 đầu sách phù hợp với từng lớp học trị giá từ 1-1,5 triệu đồng (sách được giảm giá từ 30-50%).
Bước 3: Đưa sách về quê, giao lưu với học sinh trong ngày giao sách, hướng dẫn cách quản lý tủ sách, hướng dẫn cách khuyến đọc.
2. Cách làm Tủ sách dòng họ
Nhằm tăng cơ hội tiếp cận sách cho tất cả người dân nông thôn ở đồng bằng và trung du Bắc bộ và Trung bộ, mô hình Tủ sách dòng họ được xây dựng ở khu vực nông thôn từ năm 2007. Đến nay, hơn 120 tủ sách dòng họ đã được xây dựng ở Miền Bắc và Trung.
Các thành viên dòng họ đang sinh sống ở đô thị xúc tiến xây dựng tủ sách dòng họ như thế nào?
Bước 1: Về quê giới thiệu về Tủ sách dòng họ và bày tỏ mong muốn góp sách để xây dựng tủ sách dòng họ với Hội đồng dòng họ. Hội đồng gia tộc trích quỹ khuyến học đóng tủ đựng sách.
Bước 2: Sau khi Hội đồng dòng họ đồng ý đóng tủ và cử người quản lý tủ sách cho các thành viên dòng họ và xóm làng mượn sách, thành viên dòng họ tiến hành mua sách, 3 triệu đồng có thể mua được 150 đầu sách (sách được giảm giá 30-50% giá bìa).
Bước 3: Về quê giao sách, giao lưu chia sẻ và hướng dẫn cách quản lý tủ sách.
Tặng sách cho dòng họ và trường cũ sẽ tạo nên tinh thần chia sẻ trách nhiệm xã hội vô tận ở Việt Nam và đầu tư mang lại nhiều lợi ích nhất cho xã hội và tương lai đất nước.

Nguồn: http://sachhoanongthon.vn/?p=246

Hướng dẫn xây dựng Tủ sách Phụ huynh & Tủ sách Dòng họ | Sách hóa nông thôn
%d bloggers like this: