Tóm tắt: có nhóm kỹ sư làm được thiết bị đưa người lên vũ trụ (tầng bình lưu, hoặc cao hơn), 2015 có thử nghiệm công nghệ ở Việt Nam nhưng mãi không được cấp phép bay thử nghiệm, họ mang sang hợp tác với Singapore để đẩy nhanh thủ tục, đã thử nghiệm thành công mấy lần ở Ấn Độ và Úc.
Tác giả bài này (Phạm Gia Vinh) là cháu ngoại ông Võ Đông Giang, một nhà cải cách, nguyên Phó chủ nhiệm SCCI (State Commission for Co-operation and Investment), nguyên thứ trưởng Bộ Ngoại giao trong những năm 1990 khi VN mới đổi mới và mở cửa. (thông tin từ Phạm Chi Lan)

https://vtc.vn/song-ket-noi/tac-gia-phi-thuyen-khong-gian-viet-nam-hoi-bao-gio-ta-co-spacex-elon-musk-ar549558.html

Tác giả phi thuyền không gian Việt Nam hỏi: Bao giờ ta có SpaceX, Elon Musk?
Tagged on:     
%d bloggers like this: