Một tập đoàn của nhà nước Trung Quốc về điện tử đã thiết kế và chế tạo các trạm quan sát nổi trên biển, có thể lấy năng lượng mặt trời/sóng biển để tự hoạt động. Trên trạm đó đặt các cảm biến để quan sát biển, và phương tiện viễn thông có thể truyền tín hiệu xa đến 200 hải lý.
China Electronics Technology Group Corporation đăng ký cả patent ở Mỹ, mô tả về thiết bị này. CSIS đánh giá điểm mạnh của nó là sự cơ động để có thể dịch chuyển nhanh chóng, sẽ giúp Trung Quốc xây dựng mạng lưới quan sát cho “con đường tơ lụa” trên biển.

https://amti.csis.org/exploring-chinas-unmanned-ocean-network/

Exploring China’s Unmanned Ocean Network | Asia Maritime Transparency Initiative
%d bloggers like this: