Trích:

Ở quê, các em phần lớn chỉ đọc và học trong sách giáo khoa, nên Pháp phải giúp bọn trẻ hình thành thói quen đọc dần dần. Ban đầu, anh mở cửa thư viện tự do, không quản lý, ghi tên người mượn sách… dù biết sẽ có hao hụt.

Nguồn: https://vnexpress.net/lam-thu-vien-de-tieu-tien-4200325.html

Làm thư viện để ‘tiêu tiền’ – VnExpress
Tagged on:         
%d bloggers like this: