Hôm qua gia đình tôi dẫn con đi tìm hiểu một trường học nhân ngày họ mở cửa giới thiệu cho học sinh và phụ huynh tiềm năng (open day). Các em trong trường đó có trình diễn bài hát của thổ dân châu Mỹ:

Text:

8 x Taino tee wakee ata (ausgesprochen: Taino ti waki ata)

8 x Für die Erde singen wir, Steine, Pflanzen, Mensch und Tier

Source: https://www.houseofnight.de/taino-tee-lied-der-indianer

Tạm dịch lời sang tiếng Việt:

Vì một Trái Đất ta cùng hát – đá, người, cây và thú chan hòa.

(Chỉ có 1 câu đó lặp đi lặp lại).

Video trên mạng: https://youtu.be/O6V042i1a4U

Vì một Trái Đất ta cùng hát
Tagged on:     
%d bloggers like this: